۴۱۶ خورشیدی درگذشت ابو علی سینا

226

ابوعلی سینا دانشمند، پزشک، فیلسوف و استادی که در اغلب زمینههای علمی روزگار خود نبوغی استثنایی داشت, در ۵۸ سالگی در همدان درگذشت. وی به علت نبوغی که از خود بارز کرد در ۲۰سالگی یک دانشمند تمام عیار شد و تألیفات بسیاری از خود بر جای گذاشت. کتاب «قانون» در طب و «شفا» در فلسفه, از معروفترین آثار وی میباشد که شهرت جهانی دارد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here