۴ اعدام جمعي و جنايتكارانه ديگر به‌دست دژخيمان خامنه‌ای در زندان مركزی اصفهان

178

دژخيمان خامنه اي ۴زنداني ديگر را در زندان مرکزی اصفهان اعدام کردند. اين جنايت ضد انساني صبح روز دوشنبه ۲۶ تيرماه صورت گرفته است. 

از روز جمعه تا دوشنبه ظرف ۴ روز رژيم ضدبشری آخوندي حداقل ۱۷ تن را در شهرهای زاهدان، چابهار ، ايرانشهر ،خرم آباد ،اروميه و زابل اعدام کرده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here