۳۷, ۱۴۸۳ و ۱۵۶۴میلادی زادروز نرون, بابر و گالیله

5

روز ۱۵فوریه زادروز ۳شخصیت معروف در تاریخ است:

سال۳۷میلادی: زادروز نرون، قیصر خونخوار رم که به مدت ۱۴سال امپراتور روم بود.

سال۱۴۸۳: زادروز بابر (ظهیرالدین محمد) مؤسس امپراتوری گورکانیان هند.

سال۱۵۶۴: زادروز گالیله دانشمند و ریاضیدان و مخترع تلسکوپ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here