۳۳۰ قبل از میلاد نبرد دلاورانة آریو برزن

236

«آریو برزن» از فرماندهان «داریوش سوم» در برابر هجوم «اسکندر» به «پارس» با ۴۰ سوار و ۵ هزار پیاده از میان سپاه اسکندر گذشت اما وقتی به کمک پایتخت در «پارس» شتافت با قشون دیگری از سپاه «اسکندر» مواجه شد, و با نفراتش تا آخرین نفر جنگید. «یوتاب» خواهر «آریو برزن» فرماندهی بخشی از سپاه را داشت به دست سپاه «اسکندر» کشته شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here