۳۰۱ خورشیدی درگذشت محمدبن جریر طبری

147

«محمدبن جریر طبری» مورخ و مفسر مشهور قرآن درگذشت. وی دانشمند بزرگی بود که در زمینههای فلسفه, کلام, فقه, اصول, تاریخ و علوم دیگر تبحر داشت. از طبری دو اثر مهم بر جای مانده است. یکی تاریخ طبری و دیگری تفسیر قرآن بهنام «جامع البیان» که هر دو به زبان عربی است. کتاب تاریخ طبری به فارسی نیز ترجمه شده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here