۳مارس ۱۸۵۷میلادی جنگ دوم تریاک با چین

290

در این روز انگلستان و فرانسه به چین اعلان جنگ دادند و جنگ دوم تریاک آغاز شد که تا سال۱۸۶۰ ادامه یافت و به شکست نظامی چین انجامید. طبق قراردادهای پایانی این جنگ، دولت وقت چین که از توان نظامی کافی برخوردار نبود قبول کرد که تجارت تریاک انگلستان با چین قانونی شود که نتیجهاش اعتیاد چینیها بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here