۲۵شوال شهادت امام جعفر صادق(ع) ششمین پیشوای تشیع انقلابی

154

امام جعفر صادق علیه السلام در ۱۷ربیع الاول سال ۸۳هجری، متولد شد. شهادت آن حضرت به دستور دومین خلیفه عباسی، منصور دوانیقی، در ۲۵شوال سال ۱۴۸ هجری واقع گردید. 

همزمان با پایان دوران بنیامیه و آغاز حکومت بنی عباس، براثر درگیری وجابه جایی دو خلافت جور دوران مناسبی ایجاد شد که حضرت صادق (ع) با استفاده از آن توانست به تدوین و بازآموزی اصول و مبانی آیین رهایی بخش اسلام محمدی و تشیع انقلابی بپردازد و از همین روست که تشیع انقلابی را به نام آن حضرت «مذهب جعفری» نامیده اند.

طی ۳۴ سالی که امام صادق هدایت جنبش را برعهده داشت، میراث آرمانی و فرهنگی بسیار گرانبها و بی بدیلی با مجاهدت و تعالیم آن حضرت فراهم آمد. 

آثار مکتوب شیعه مربوط به دوران حضرت صادق به ۴۰۰ جلد بالغ میشود و شمار شاگردانی که در مکتب او پرورش یافتند به بیش از ۴۰۰۰ تن میرسد.

سرانجام خلیفة جور و ارتجاع دوران که وجود حضرت صادق و جنبش تحت هدایت او را برای ادامة حاکمیتش خطرناک میدید طی توطئه یی ششمین پیشوای تشیع انقلابی را مسموم کرد و به شهادت رسانید. 

ازکلمات آن حضرت است : « ۴ارزش اخلاقی در پیامبران وجود دارد: نیکی ، سخاوت ، صبر و پایداری بر سختیهای راه و قیام برای احقاق حقوق مردم».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here