۲۳ قبل از میلاد – تبعهٔ اول

208

پس از آن که سنای روم «اکتاویوس» را با لقب «اوگوستوس» بهعنوان تنها کنسول روم (امپراتور انتخابی) تعیین کرد، وی در مراسمی، ناگهان و بدون مقدمه خود را «تبعة اول» و بالاتر از همة اتباع دیگر خواند و همسرش را نیز بانوی اول روم معرفی کرد. این رسم از آن زمان در دنیای غرب رایج شده است که رئیس کشور را مرد اول و همسرش را زن اول خطاب کنند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here