۲۳اسفند ۱۲۸۷ خورشیدی نبردهای خیابانی مجاهدان مشروطه

13

محمدولی خان تنکابنی (سپهسالار ) و سردار اسعد بختیاری دوتن از سران مشروطه

درگیری مجاهدان مشروطه با نیروهای دولتی در این روز به اوج خود نزدیک می‌شد. این درگیریها از آغاز این سال به صورت مشاجره لفظی شروع شده و از خرداد ماه که محمدعلی شاه چند تن از نمایندگان مجلس را توقیف کرد رو به شدت گذارد و داوطلبانی که برای محافظت از مجلس جمع شده بودند نام مجاهدان مشروطه بر خود نهادند. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here