۲۰۱۱ میلادی توفان دریایی «یاسی»

158

توفان دریایی «یاسی» با سرعت ۳۰۰ کیلومتر در ساعت به استرالیا رسید. این توفان سواحل نواحی شمال استرالیا را درنوردید و سبب شد که این منطقة توریستی, از سکنه خالی شود. مقامهای استرالیا گفتند «یاسی» بزرگترین توفانی است که طی سالهای اخیر به خاک استرالیا رسیده است. بیش از ۴۰۰هزار نفر در مسیر این توفان قرار داشتند و ۱۵۰هزار خانة مسکونی ویران شدند یا آسیب جدی دیدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here