۲۰۱۱ میلادی بازتاب وحشت رژیم از مجاهدین در اسناد ویکی لیکس

6
زدوبندهای آخوندی در اسناد ویکی لیکس-min

۱۲سند محرمانه از زدوبندهای آخوندی در اسناد ویکی لیکس منتشر شد. در سندی به نقل از مارگارت تانگ, رئیس گروه هماهنگ کنندة ایران در وزارت خارجه انگلیس آمده است: دولت انگلیس بعد از شکست در دادگاه انگلستان، تلاشهایش را برای ضدیت با مجاهدین در زمینه سیاسی متمرکز میکند. تانگ گفت دولت انگلیس معتقد است نگرانیهای رژیم تهران و خصومت جنونآمیز آن نسبت به سازمان مجاهدین تا آینده‌یی نامحدود و بهشکل شدیدی ادامه خواهد داشت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here