۲۰۱۱ میلادی آغاز قیام در مصر

154
Massr-Spring

هزاران نفر از مردم و جوانان مصر در میدان تحریر قاهره با شعارهایی علیه دیکتاتور مصر جمع شدند. در این تجمع اعتراضی که از آن بهعنوان آغاز انقلاب مصر یاد میشود, صدها تن زخمی و تعدادی از جوانان دستگیر شدند. انقلاب مصر که از روز ۲۵ژانویه در میدان تحریر قاهره شروع شد، طی ۱۸ روز انحصار قدرتی را که ۳۰سال متوالی ادامه داشت، درهم شکست و حکومت حسنی مبارک را سرنگون کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here