۲۰۰۸ میلادی تصویب قطعنامة کمیتة قضایی پارلمان اروپا

164

مجمع پارلمانی شورای اروپا که نمایندگانی از ۴۷کشور اروپایی را دربرمیگیرد، در اجلاس رسمی خود قطعنامة ارائه شده از سوی کمیته قضایی این مجمع را در مورد ضرورت اجرای احکام نهادهای قضایی در مورد لیستهای تروریستی تصویب کرد. کمیته قضایی شورای اروپا، ضمن انتقاد از اجرا نشدن حکم دادگاه عدالت اروپا در مورد حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی اروپا تأکید کرد که این سازمان همچنان قربانی نقض حقوق خود میباشد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here