۲۰۰۷ میلادی درگذشت آبه پیر

17

«آبه پیر» قهرمان نامدار مقاومت ضد فاشیستی, بنیانگذار جنبش امائوس، و محبوبترین شخصیت فرانسه, در ۹۴سالگی درگذشت. مریم رجوی؛ رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران, درگذشت آبه پیر را فقدان یک مدافع جدی بی پناهان دانست؛ کسی که حامل ارزشهای بزرگ انسانی، مدافع مبارزات حق طلبانه و دوست بزرگ و وفادار مردم و مقاومت ایران بود.

ابه پير در جواني 1

آبه پیر» قهرمان نامدار مقاومت ضد فاشیستی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here