۲۰۰۷ میلادی درگذشت آبه‌پیر

194
Abbe-Pierre

 

آبه پیر» قهرمان نامدار مقاومت ضد فاشیستی, بنیانگذار جنبش امائوس،  و محبوبترین شخصیت فرانسه, در ۹۴سالگی درگذشت. مریم رجوی؛ رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران, درگذشت آبه پیر را فقدان یک مدافع جدی بیپناهان دانست؛ کسی که حامل ارزشهای بزرگ انسانی، مدافع مبارزات حقطلبانه و دوست بزرگ و وفادار مردم و مقاومت ایران بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here