۲۰۰۶ميلادی حكم دادگاه آرژانتين عليه سران رژيم

84

قاضی ارشد آرژانتین «اكبر هاشمی رفسنجانی» و ۸ مقام ديگر رژيم آخوندی از جمله ۶ديپلمات و ۲ فرمانده پيشين سپاه پاسداران كه حكم پيگرد بين‌المللی شان را صادر كرده بود، فراری اعلام كرد. اين افراد قبلاً به اتهام سازماندهی بمبگذاری در مركز همياری يهوديان بوئنوس آيرس محكوم شده بودند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here