۲۰۰۵ میلادی درگذشت مؤسس سازمان عفو بینالملل

220
«تر بنن سون» که در سال۱۹۶۱ به منظور دفاع از دو دانشجوی پرتغالی که تنها به خاطر گفتن «زنده باد آزادی» بازداشت شده بودند, جمعیت عفو بین الملل را تشکیل داد, در ۸۴ سالگی درگذشت. «بنن سون» در رشتة تاریخ در دانشگاه آکسفورد تحصیل کرده بود و از همان دوران به مبارزات دانشجویی علیه هیتلر پیوست. بنن سون سپس در مبارزة علیه دیکتاتوری فرانکو، همدوش دیگر داوطلبان از سایر کشورها، در جنگ داخلی اسپانیا در برابر فاشیستها جنگید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here