۱۹۹۷ میلادی درگذشت نویسندة برجستة جمهوری چک

92

«بوهومیل هرابال» نویسندة معروف چک در ۸۳سالگی درگذشت.‌ وی که علاوه بر دکترای حقوق,‌ در فلسفه, ادبیات و تاریخ هم تحصیلات عالی داشت, به مشاغلی مانند سوزنبانی راهآهن, دست‌فروشی،‌ کارگر ذوب‌آهن و کار در کارگاه پرس کاغذ باطله روی آورد. آن‌چه در آثار «هرابال»‌ بهوضوح دیده میشود, آشنایی خیره کننده او با ظرایف این مشاغل است.

«قطارهای تحت نظر» و «مرواریدی در اعماق» از آثار معروف «هرابال» بهشمار میروند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here