۱۹۹۶ میلادی عرفات اولین رئیس دولت فلسطین

9

«یاسر عرفات» با به دست آوردن ۱‌/‌۸۸ درصد آرای بیش از یک میلیون رأی‌دهنده فلسطینی بهعنوان اولین رئیس دولت منتخب فلسطین اعلام شد. به‌دنبال اعلام خبر پیروزی «عرفات» در انتخابات، مردم فلسطین به‌خیابانها ریخته و با جشن و پایکوبی و شلیک تیر هوایی به‌ابراز شادمانی پرداختند. در حالی‌که اکثر رهبران جهان، پیروزی «عرفات» در انتخابات فلسطین را تبریک گفتند, رژیم آخوندی، این انتخابات را مردود دانست و محکوم کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here