۱۹۹۵ میلادی زمین لرزه در ژاپن

169

این زلزله که در منطقه صنعتی کوبه در ژاپن رخ داد، بیش از ۶هزار تلفات داشت, ظرف ۲۰ ثانیه اتفاق افتاد و آسفالت خیابان و پلهای آهنین را مانند مقوا مچاله کرد. طی چند روز پس از وقوع زمین لرزه ۴هزار جنازه از زیر قطعات سیمان و تیرآهنهای آپارتمانها بیرون کشیده شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here