۱۹۸۹ میلادی در گذشت سیمنون؛ نویسنده فرانسوی

116
«ژرژ سیمنون» که داستانهایش به ۵۱ زبان ترجمه شده و تا سال ۲۰۰۰ تیراژی برابر ۵۰۰ میلیون نسخه داشتند در ۸۶ سالگی درگذشت. وی که بیش از ۲۲۰ داستان نوشته است میگفت: هر داستان باید درسی بیاموزد که راهنمای مردم قرار گیرد وگرنه کاری عبث است

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here