۱۹۸۶ میلادی مرگ فضانوردان آمریکایی در انفجار چالنجر

160

شاتل فضایی«چالنجر» آمریکا  با ۷سر نشین اندکی پس از بلند شدن از زمین منفجر گردید و همة سرنشینان آن کشته شدند. این انفجار ۷۳ ثانیه پس از جدا شدن موشک حامل شاتل از سکوی پرتاب روی داد. شاتل فضایی«چالنجر» از

پایگاه کیپ کاناورال در جنوب فلوریدا به فضا پرتاب شده بود و دوربینهای شبکههای تلویزیونی هنوز پرتاب را دنبال میکردند که شاتل منفجر شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here