«بنینو اکینو» از رهبران مخالف «مارکوس» رئیس جمهوری فیلیپین مدتی در تبعید در آمریکا بسر برد. او به دولت «فیلیپین» اطلاع داد که قصد باز گشت به کشور را دارد ولی در فرودگاه «مانیل» به دستور «مارکوس» ترور شد. این عمل باعث سقوط «مارکوس» شد و فیلیپینیها همسر «اکینو» را به ریاست جمهوری خود برگزیدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here