۱۹۸۳ میلادی تبدیل حکم اعدام همسر مائو به حبس ابد

24
جیانگ جینگ» همسر مائو تسهتونگ رهبر انقلاب چین

مجازات اعدام «جیانگ جینگ» همسر مائو تسه تونگ رهبر انقلاب چین که به اتهام سازمان دادن انقلاب فرهنگی چین دستگیر شده بود, به حبس ابد تبدیل شد. هدف از انقلاب فرهنگی چین زدودن تفکرات غیرسوسیالیستی از جامعه اعلام شده بود. «جینگ» در سال۱۹۹۱ برای درمان بیماری به بیمارستان انتقال یافت و پیش از بازگشت به زندان, در ۷۷سالگی درگذشت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here