«ايناشيو سيلونه» روزنامه نگار و داستان نويس معروف ايتاليائی كه با هدف ترويج و اثبات اصالت «سوسياليسم» می نوشت، در ۷۸ سالگي درگذشت. «فونتامارا»، «مدرسه برای پرورش ديكتاتور», «بذر زير برف», «قصه آدمی كه فروتن بود», «نان و شراب» و «خروج اضطراری» از آثار معروف او به شمار ميروند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here