۱۹۷۶ ميلادی در گذشت چوئن لای؛ اولين نخستوزير چين كمونيست

16
در گذشت چوئن لاي

«چوئن لای» از بلندپايگان حزب كمونيست چين در ۷۸ سالگي درگذشت. وی كه از مؤسسان جنبش غير متعهد در جهان بهشمار ميرود، از زمان تشكيل جمهوری خلق چين در سال۱۹۴۹ تا لحظه فوت، نخست وزير اين كشور بود و در سازمان دادن چين نوين نقش موثری داشت.

«چوئن لای» در راهپيمايی بزرگ چين در كنار «مائو» بود و در تمام سالهای پس از آن نيز از نزديكترين ياران و مشاوران مائو به شمار ميرفت. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here