۱۹۷۴ میلادی عمل تعویض قلب بدون خارج ساختن قلب

8

دکتر «کریستیان بارنارد» پیشتاز عمل پیوند قلب در جهان، در آفریقای جنوبی بدون خارج کردن قلب ازکارافتادة یک بیمار، یک قلب سالم در بدن او پیوند زد. آن زمان هنوز داروی جلوگیری از پس زدن عضو خارجی توسط بدن ساخته نشده بود و «بارنارد» میخواست اگر قلب پیوندی از سوی بدن رد شود قلب پیشین _هرچند معیوب_ باعث ادامه حیات بیمار شود. یکی از بیماران دکتر«بارنارد» ۲۳سال با قلب پیوندی زندگی کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here