۱۹۶۸ میلادی عکسی که جهان را برانگیخت

150
execution-Murder--Vietcong-min

همزمان با تهاجم بزرگ نیروهای انقلابی ویتنام علیه دولت دست نشاندة ویتنام جنوبی در سایگون موسوم به «تعرض تت»، این عکس در روزنامهها انتشار یافت و خشم عمومی در سراسرجهان را علیه حاکمان ویتنام جنوبی برانگیخت و در پی آن, تظاهرات ضد جنگ ویتنام شدت یافت. در این عکس، رئیس پلیس سایگون در خیابان, به مغز یک ویت کنگ دست بسته با تپانچهاش شلیک میکند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here