۱۹۶۸ میلادی تهاجم سراسری و غافلگیرانة نیروهای ویتکنگ در عید تت

129
art-Vo-Nguyen-Giap-620x349-min

چند ساعت پس از آغاز تعرض همه جانبة نیروهای انقلابی ویتنام در سایگون و سایر شهرهای ویتنام جنوبی و محاصره مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در این منطقه، سران نظامی آمریکا دریافتند که غافلگیر شدهاند. از آنجا که این تعرض نظامی در آغاز سال قمری آسیای جنوب شرقی موسوم به «عید تت» روی داده بود, در تاریخ به «تعرض تت» معروف شده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here