۱۹۶۶ میلادی بمباران ویتنام با بمبافکنهای بی_۵۲

99

یک سال پس از آغاز بمباران شمال ویتنام، نیروی هوایی آمریکا به منظور در هم شکستن مقاومت و دولت هانوی, از بمب افکنهای سنگین ۸ موتوره «بی ـ۵۲» استفاده کرد که تا سال۱۹۷۳ ادامه داشت. این هواپیماها که اغلب برای حمل سلاحهای هستهیی ساخته شدهاند میتوانند با حمل ۲۰تن بمب, در ارتفاع ۵۰هزار پایی پرواز کنند. هواپیماهای «بی ـ۵۲» هنوز از رده خارج نشده و در جنگ عراق نیز مورد استفاده قرار گرفت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here