۱۹۶۵ میلادی درگذشت چرچیل

142
Churchill

«وینستون چرچیل» نخست وزیر انگلستان در زمان جنگ جهانی دوم, در ۹۱سالگی درگذشت. وی بهعلت تحرکات دیپلماتیکش در جنگ جهانی دوم علیه هیتلر, شهرت بسیاری کسب کرد. «چرچیل» در سال۱۳۲۴ به همراه استالین و روزولت به تهران آمد و در «کنفرانس تهران» مذاکرات مهمی با دو رهبر کشورهای متّفق به انجام رساند. در دوران دکتر مصدق, چرچیل نخستوزیر انگلستان بود و با دکتر مصدق و ملی کردن نفت ایران مخالفت میکرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here