۱۹۶۳ ميلادی درگذشت ناظم حكمت

17

«ناظم حكمت»، شاعر معروف تركيه در مسكو درگذشت. وی كه از نوجوانی سرودن شعر را آغاز كرده بود, در ۱۸ سالگی مقالاتی عليه اشغالگران ميهنش نوشت و توسط انگليسيها تحت تعقيب قرارگرفت

اشعار ناظم حكمت دارای مضامين ميهنی و آزاديخواهانه ضد ديكتاتوری دارد. ناظم حكمت بين سالهای ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۸، ضمن كار در چاپخانه ها و روزنامه ها، ده مجموعه شعر چاپ كرد و چندين نمايشنامه و هجو نامه نوشت. ناظم حكمت به دليل افكار ترقيخواهانه و گرايشات سوسياليستی پيوسته تحت تعقيب بود و بارها به زندان افتاد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here