۱۹۶۱ ميلادی قتل لومومبا؛ قهرمان جنبش ضداستعماری آفريقا

17

به دنبال پيروزی چشم گير جنبش ملی كنگو در انتخابات۱۹۶۰ به رهبری «پاتريس لومومبا», توطئه‌های استعماری آغاز شد و چند ماه بعد دولت «لومومبا» با يك كودتای نظامی سرنگون شد و خودش دستگير گرديد. كودتاگران «لومومبا» را با يك هواپيمای اختصاصی به «موسی چومبه» تحويل دادند. مزدوران چومبه، او و يارانش را پس از شكنجه، با يك كاميون به خارج شهر منتقل كردند و قهرمان مبارزات ضداستعماری مردم آفريقا را به شهادت رساندند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here