۱۹۵۸ میلادی درگذشت سازنده شکاری بمب افکنهای آلمان

139

دکتر «ارنست هینکل» سازنده هواپیماهای نظامی آلمان در دو جنگ جهانی, در ۷۰سالگی درگذشت. وی که نخستین هواپیما را در سال۱۹۱۱ ساخت, پس از جنگ جهانی اول به ساختن شکاری و بمب افکن برای نیروی هوایی آلمان پرداخت و اولین اختراعش بمب افکن دو موتورة «H ـ ۱۱۱» با سرعت ۳۷۵ کیلومتر در ساعت بود.  آخرین کار «هینکل» ساخت نخستین هواپیمای جت با سرعت ۹۳۰کیلومتر در ساعت بهنام « H _280» بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here