۱۹۵۵ میلادی کنفرانس باندونگ

234

۲۹ کشور آسیایی ـ آفریقایی در شهر باندونگ اندونزی, اولین کنفرانس کشورهای عضو پیمان عدم تعهد را برگزار کردند. جنبش عدم تعهد ,کشورهای جهان سوم را به وابسته نبودن و استقلال در برابرِ دو ابرقدرت شرق و غرب فرا میخواند. نهرو نخست وزیر هند، سوکارنو رئیس جمهور اندونزی و جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر, بنیانگذار جنبش عدم تعهد بودند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here