۱۹۵۵ میلادی امضای پیمان نظامی ورشو

277

پیمان نظامی ورشو توسط شوروی و اقمارش، کشورهای لهستان، چکسلواکی، مجارستان، رومانی، بلغارستان، و آلمان‌شرقی به‌امضا رسید. پیمان ورشو در برابر پیمان ناتو که توسط آمریکا و متحدین غربیاش ایجاد شده بود، برپا شد و بعد از فروپاشی شوروی و بلوک شرق از بین رفت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here