۱۹۵۳ میلادی پایان سلطنت در مصر

230

در این روز به رژیم سلطنتی در مصر پایان داده شد و نظام جمهوری به ریاست ژنرال «محمد نجیب» برقرار شد. ژنرال نجیب قبلا با یک کودتا «فاروق» پادشاه مصر را برکنار کرده و پسر شیرخوار او را به عنوان پادشاه تازه معرفی کرده بود. اندکی بعد سرهنگ « جمال عبدالناصر» از سران جنبش افسران آزاده «نجیب» را برکنار کرد و خود رهبر مصر شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here