۱۹۴۸ میلادی ترور گاندی؛ بزرگترین منادی صلح

144

«مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال طلبانه مردم هند, در ۷۹سالگی, بهضرب ۳گلوله بهقتل رسید وی که تحصیلات عالی خود را در انگلستان گذراند, با مشاهدة وضعیت تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی وارد دنیای سیاست شد. گاندی در سال۱۸۹۱ به هند بازگشت و پس از مدتی به رهبری کنگرة ملی هندوستان برگزیده شد. او که شیوة مبارزة منفی را پیش گرفته بود, بارها به زندان افتاد و سرانجام با رهبری او استقلال هند در اوت۱۹۴۷ به دست آمد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here