۱۹۴۸ ميلادی درگذشت سازنده نخستين هواپيما

9

«اورويل رايت» يكی از دو برادری كه نخستين هواپيما را در كارگاه دوچرخهسازی خود در «اوهايو» آمريكا ساخته بودند, در ۷۶ سالگی درگذشت. «اورويل» و برادرش «ويلبر» هواپيمای خود را ۱۷دسامبر ۱۹۰۳ در منطقه «كيتی هاوك» ايالت كارولينای شمالی آمريكا به پرواز در آوردند. آنان سپس به تكميل اختراع خود و پروازهای طولانيتر دست زدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here