۱۹۴۷ میلادی ترور رهبر ملیگرای برمه

139

«آنگ سان» رهبر «برمه» بر اثرحمله‌ی مسلحانه در جلسة شورای عالی «برمه» با چند تن از همکارانش کشته شد. برمه ضمیمة هندوستان و تحت کنترل انگلستان بود آنگ سان تلاش کرد کشورش را از قیمومیت انگلستان خارج سازد و در سال ۱۹۴۸ برمه بهرسمیت شناخته شد. نام «برمه» بعدا به «میانمار» تغییر کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here