۱۹۴۵ میلادی کنفرانس یالتا

150

سران وقت آمریکا, شوروی و رئیس دولت انگلستان مذاکرات ۸روزة خود را در استراحتگاه تزارها در شهر «یالتا» آغاز کردند.

در مذاکرات «یالتا» قرار شد آلمان به ۴قسمت تقسیم گرد و هر قسمت به یکی از فاتحان جنگ سپرده شود. همچنین قرار شد سرزمینهایی که توسط ارتش سرخ از تصرف آلمان خارج شدهاند در منطقه نفوذ شوروی قرار گیرند؛ یوگسلاوی به تیتو سپرده شود و اتریش به صورت کشوری مستقل درآید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here