۱۹۴۵ میلادی بمباران شهر”درسدن” آلمان

194

شهر «درسدن» آلمان مورد حمله ۷۷۲ بمب افکن انگلیسی و امریکایی قرار گرفت و با بمباران روز قبل جمعاً ۴۵هزار تن کشته و۹۰هزار نفر مجروح شدند. این بمبارانها که ۵۶روز قبل از خودکشی هیتلر صورت گرفت, ضربة سنگینی روانی بر نیروهای هیتلر در جنگ جهانی وارد کرد. در بمباران «درسدن» از بمبهای آتشزایی استفاده شد که با ایجاد حرارتی معادل ۶۰۰درجه تیرهای ساختمانها را ذوب میکرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here