۱۹۴۵ میلادی آزاد سازی بوداپِست

3

ارتش شوروی پس از ۲۹ روز جنگ شدید شهر «بوداپست» پایتخت مجارستان را از دست ارتش هیتلر خارج ساخت. در این نبرد ۲۹ روزه ۱۵هزار تن کشته شدند.

بوداپست از به هم پیوستن دو شهر «بودا» و «پست» تشکیل شده که بر دو طرف رودخانه «دانوب» مستقر هستند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here