۱۹۴۳ میلادی شکست آلمان در نبردهای خیابانی استالینگراد

94

با خلع سلاح ارتش ششم آلمان، جنگ خونین استالینگراد پایان یافت. فیلد مارشال پاولوس فرمانده ارتش ششم آلمان با وجود تأکید هیتلر بر ادامة مقاومت، با اعضای ستادش از زیرزمین یک فروشگاه متروکه بیرون آمد و تسلیم شد. ۳۰ساعت بعد نیروهایش نیز تسلیم شدند. هیتلر که درجة پاولوس را به فیلدمارشالی ترفیع داده بود تا بیشتر مقاومت کند, به او گفته بود تاریخ بهیاد نداشته که یک فیلدمارشال آلمانی زنده تسلیم شود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here