۱۹۴۳میلادی پایان جنگ استالینگراد با تسلیم شدن مارشال آلمانی

131

نبرد خانه به خانه استالینگراد که ۷۴۳هزار قربانی برجای گذاشت, با تسلیم شدن فیلد مارشال فردریک پاولوس, فرماندة ارتش ششم آلمان پایان یافت. در حمله به استالینگراد که در کناره غربی رود ولگا قرار گرفته و به ولگوگراد تغییر نام داده است, ۲۷۰ هزار نظامی آلمانی و متحدان آلمان در اروپای شرقی، از جمله رومانی شرکت داشتند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here