۱۹۴۲ میلادی تصرف سنگاپور توسط نیروهای ژاپنی در جنگ جهانی دوم

156

نیروهای ژاپنی در پی تهاجم به سنگاپور, موفق شدند نیروهای انگلیسی در این کشور را مغلوب کنند و به جستجوی خانه به خانه برای یافتن نظامیان انگلیسی پرداختند. ژاپنیها از طریق جنگلهای تایلند خود را به سنگاپور رسانده بودند.

نیروهای انگلیسی در نبردهای جنگلی ضعیفتر از ژاپنیها بودند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here