«لئون تروتسکی» از رهبران بلشویک و از بنیانگذاران ارتش سرخ بود که با استالین به مخالفت برخاست و در سال ۱۹۲۹ به جرم ارتداد، از شوروی اخراج شد و به مکزیک رفت.گفته میشود که وی در آنجا توسط یک مأموران ک.گ. ب. با تیشة یخ شکنی به قتل رسید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here