۱۹۳۹ میلادی رد درخواست پناهندگی تروتسکی

128

در این روز دولت فرانسه درخواست پناهندگی «تروتسکی » را که از تعقیب استالین گریخته بود، رد کرد. ابن اقدام نقطه ضعفی در تاریخ فرانسه که به مأمن پناهجویان شهرت داشت، بهشمار میآید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here