۱۹۳۶ میلادی درگذشت ماکسیم گورکی

198

ماکسیم گورکی _الکسی ماکسیمویچ پشکوف_ نویسنده بزرگ روس که دردها و مشکلات محروم‌ترین اقشار مردم را در قالب داستان به مؤثرترین شکلی منعکس می‌کرد, معتقد بود نویسنده باید سیر و سفرکند و رنج‌های مردم را لمس کند تا بتواند آن‌ها را بازتاب دهد. وی ضمن اقامت در کشورهای مختلف, پیرامون زندگی مردم و دردهای اجتماعی مطالعه کرد و جمعاً ۳۶ کتاب نوشت. «فرزندان خورشید»، «اعتراف»، «مادر» و «در این دنیا» در شمار آثار او و از شاهکارهای ادبیات جهان بهشمار می‌آید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here