۱۹۳۶ میلادی آغاز جنگ داخلی اسپانیا

186

«فرانسیسکو فرانکو» رئیس ستاد ارتش جمهوری که از کار برکنار شده بود, با ژنرالهای خائن اسپانیا و پشتیبانی «هیتلر» و «موسولینی»، به مادرید لشکر کشی کرد. جنگ داخلی بین نیروهای مترقی و احزاب راست و کلیسا آغاز شد و پس از ۳ سال با ۶۰۰هزار قربانی به پایان رسید. ۱۰۰هزار نفر هم بهدستور فرانکو اعدام شدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here